O nas


Jeśli ludzie nie wierzą, że matematyka jest prosta, to tylko dlatego, że nie zdają sobie sprawy, jak skomplikowane jest życie.
                                                     John von Neumann

Dlaczego powstało Centrum, co oferujemy, czego oczekujemy ?

Na te i inne pytania chętnie udzielimy odpowiedzi

Centrum Edukacji Matematycznej to miejsce, w którym uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach mających na celu rozwój logicznego      i abstrakcyjnego myślenia a przede wszystkim pozwali przygotować się do najważniejszych egzaminów zewnętrznych.

 

Dzieci szybciej uczą się bawiąc lub aktywnie uczestnicząc w zajęciach czy warsztatach. Zaległości uniemożliwiają im pracę na lekcji na bieżąco. W zdecydowanej większości szkół  nie organizuje się kółek zainteresowań z matematyki czy logiki, jedynie zespoły wyrównawcze. Brakuje też czasu na dokładne przygotowanie do testów lub egzaminów zewnętrznych. Realizuje się najczęściej materiał programowy.

 

 

Dzięki zajęciom w Centrum u wielu uczniów zostanie również przełamana niechęć do przedmiotu, co zaowocuje lepszymi ocenami a wszyscy uczestnicy dostrzegą ścisły związek matematyki z życiem codziennym.

W naszym Centrum wspieramy każde dziecko w budowaniu silnej osobowości, w uświadamianiu własnej wartości. U nas  będzie miało ono możliwość realizowania swoich potrzeb, zainteresowań, dążenia do samodzielności i niezależności.

Szczególną uwagę przywiązujemy do dialogu z rodzicami oraz specjalistami w różnych dziedzinach, bo jesteśmy przekonani, że razem znaczy lepiej i więcej. Jesteśmy otwarci na pomysły i sugestie rodziców oraz na aktywną współpracę.

 

 

 

W naszej placówce będziemy zatrudniali jedynie  profesjonalnych pedagogów, ludzi z pasją, aby wspierali nas w misji tworzenia Centrum  przyjaznego dzieciom i młodzieży.

 

 

Oferujemy nowocześnie wyposażone sale lekcyjne ( tablice interaktywne, nowoczesne meble, ogromną ilość pomocy dydaktycznych, bogate oprogramowanie ). Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w komfortowych warunkach- zajęcia indywidualne oraz grupowe ( 4-6 osób )

Biuro Centrum

Sale Centrum