Sprawdzian 6-klasisty


Przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty odbywa się z dostosowaniem do indywidulanych możliwości ucznia w optymalnych warunkach.


Atutem zajęć jest
· rozwiązywanie zadań dostosowane do w nowej formuły sprawdzianu,
· wykorzystanie multimedialnych materiałów z propozycjami rozwiązań przede wszystkim zdań otwartych – ustalanie strategii,
· dostęp do platformy edukacyjnej z interaktywnymi zadaniami wraz z filmami instruktażowymi,
· bieżące omawiania zadań sprawiających trudności w szkole.


Po tych zajęciach bez względu na poziom zaawansowania danej osoby, oczywiście po pewnym czasie przygotowań, matematyka na sprawdzianie okaże się B.ARDZO PROSTA.