Excel- poziom podstawowy


Najnowsze informacje na temat szkoleń z Excela znajdziesz pod adresem mailowym: biuro@excellentenglish.pl Zapraszamy do kontaktu!

 

Zawsze chciałeś poznać Excela, ale nigdy nie wiedziałeś jak zacząć?

Myślisz o poszerzeniu swoich kompetencji na rynku pracy?

pracujesz nad trudniejszymi narzędziami w arkuszu kalkulacyjnym, ale czujesz się niepewnie z podstawowymi funkcjonalnościami systemu?

W takim razie to szkolenie jest właśnie dla Ciebie!

 

 Excel – poziom podstawowy – opis zagadnień

 

Podstawowe informacje o arkuszu kalkulacyjnym:

 • poruszanie się po arkuszu, przeciąganie formuł do innych komórek oraz zmiana separatorów,
 • zarządzanie zakładkami oraz wstążką Excela,
 • skróty klawiszowe usprawniające poruszanie się po arkuszu,
 • format plików oraz podstawowe różnice pomiędzy historycznymi wersjami Excela,
 • wskazówki ułatwiające prawidłowy wydruk strony – marginesy, orientacja strony, zakres wydruku oraz dodawanie linii siatki.

 

Praca z komórkami Excela:

 • operatory używane w formułach (np. porównywanie, potęgowanie),
 • sortowanie i filtrowanie tabel,
 • usuwanie duplikatów,
 • modyfikacja komórek arkusza kalkulacyjnego, w szczególności oparta na czcionce, obramowaniu, zawężaniu oraz łączeniu komórek,
 • formatowanie warunkowe proste – dodawanie reguł odpowiadających za automatyczne kolorowanie komórek,
 • tworzenie list rozwijanych dla użytkowników,
 • poprawne użycie hiperłączy oraz malarza formatów,
 • udostępnianie plików wielu osobom jednocześnie.

 

Bezpieczeństwo i ochrona arkusza:

 • wyłączanie fragmentów arkusza z jakiejkolwiek edycji,
 • blokowanie pliku hasłem – ochrona przed otwarciem lub zmianą dokumentu,
 • blokowanie lub ukrywanie pojedynczej zakładki,
 • administracja pojedynczymi kolumnami oraz wierszami w pliku.

 

Formuły:

 • wykonywanie prostych obliczeń na podstawie danych poprzez użycie znaków + - * /,
 • sumowanie i liczenie wartości w podanym przedziale: SUMA, ILE.LICZB, ILE.NIEPUSTYCH, LICZ.PUSTE,
 • łączenie i edycja tekstu w komórce arkusza: &, USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY, LITERY.MAŁE, LITERY.WIELKIE, Z.WIELKIEJ.LITERY,
 • wyszukiwanie konkretnej wartości z podanego przedziału poprzez użycie formuły WYSZUKAJ.PIONOWO,
 • tworzenie prostych warunków wpływających na przyspieszenie codziennej pracy: formuła JEŻELI,
 • wykonywanie innych funkcji na podstawie danych w arkuszu kalkulacyjnym: ŚREDNIA, PODSTAW, ZAOKR, PORÓWNAJ.