Excel wykresy


Najnowsze informacje na temat szkoleń z Excela znajdziesz pod adresem mailowym: biuro@excellentenglish.pl Zapraszamy do kontaktu!

 

Jeśli kiedykolwiek widzieliście Państwo wykres stworzony w Excelu, prawdopodobnie pierwszym zadanym pytaniem było "Czy nie można było przedstawić danych w prostszy sposób?"

 

Bardzo łatwą rzeczą jest stworzyć wykres, wykorzystujący wszystkie dostępne w programie narzędzia (np. mieniące się tło, efektowne animacje czy efekt tzw. spaghetti). Dużo trudniejsze jest natomiast odpowiednie dobrane dostępnych opcji, analiza danych i stworzenie profesjonalnej koncepcji na dobry wykres.

 

A dobry wykres to prosty wykres, pokazujący wszystkie dane w przystępny dla każdego sposób. I to właśnie jest istotą naszego treningu - wyważenie informacji oraz prostota przekazu.

 

 

Excel wykresy - opis zagadnień

 

Podstawowe zagadnienia dotyczące wykresów:

 • warunki koniecznie do powstania wykresu, elementy zestawienia i zależności pomiędzy nimi,
 • zapoznanie się z oficjalnym nazewnictwem dotyczącym wykresów,
 • wybór danych do wykresu oraz modyfikacja zakresu źrodłowego,
 • strategie pozwalające na dobór odpowiedniego typu wykresu.

 

Typy wykresów:

 • różnica między wykresami słupkowymi dostępnymi w arkuszu kalkulacyjnymi,
 • wykresy liniowe,
 • wykresy kołowe oraz rozdzielanie poszczególnych elementów takiego wykresu,
 • łączenie różnych typów wykresów na jednym zestawieniu i główne konsekwencje takiej decyzji.

 

Zaawansowane narzędzia:

 • poznanie i praktyczne zastosowanie wykresów przestawnych,
 • nałożenie narzędzi tabel przestawnych do wykresu przestawnego (filtry, grupowanie itp.),
 • menedżer nazw jako podstawowe narzędzie do stworzenia profesjonalnego wykresu dynamicznego,
 • wykresy przebiegu w czasie, pozwalającego na analizę dużej ilości danych jedynie w jednej komórce excelowej,
 • poznanie technik związanych z badaniem efektywności pracowników za pomocą wykresów.